,

Poolia är med och korar Årets unga ledande kvinna i Jönköping

Poolia sitter i juryn när Årets unga ledande kvinna ska koras i Jönköpings län. Att hitta en bra ledare handlar om så mycket mer än att bara titta på formella specialistkunskaper.

–       Det ska bli väldigt spännande att vara med och lyfta fram kvinnliga ledarförebilder. Förebilder inspirerar fler till att våga ta ledaransvar, menar Charlotte Järeby Hellman, VD Poolia Jönköping, Göteborg & Linköping samt en av sex jurymedlemmar.

I urvalskriterierna till utmärkelsen Årets unga ledande kvinna finns ingen exakt definition och inga knivskarpa gränser på vilken slags ledare det ska vara. Fokus för juryn är att bedöma ledaregenskaper som exempelvis att vara en förebild i sitt sätt att agera, att vara nytänkande samt att ha en förmåga att inspirera.

Utmärkelsens breda urvalsfokus stämmer väl överens med Poolias egna ledarskapsfilosofi. För Poolia är förmågan att se bortom det traditionella cv:et avgörande för att hitta rätt ledare för varje situation.

–       På Poolia går vi ofta utanför gängse ramar när ledare utses, vi måste våga prova det oprövade för att hitta den bästa matchningen till ett specifikt jobb. I det ingår att titta på beteenden, drivkrafter och ambitioner, säger Charlotte Järeby Hellman.

Satsningen Årets unga ledande kvinna är ett nytt initiativ. Ledarnas Jämställdhetsbarometer 2015 visar att knappt en tredjedel av cheferna i Jönköpings län är kvinnor. Syftet med utmärkelsen är att öka jämställdheten bland länets ledare genom att lyfta fram förebilder. Jönköpings Fältrittklubb är initiativtagare och projektleder satsningen. På www.aretsungaledandekvinna.se kan allmänheten fram till och med 11 december tipsa om personer. Under februari 2016 presenteras en lista på 30 ledarförebilder, varav en vinner högsta pris, en inspirationsresa.

Mer information:

Charlotte Järeby Hellman, VD Poolia Jönköping, Göteborg och Linköping, Telefon +46 36 17 32 65, charlotte.jareby-hellman@poolia.se

Information om utmärkelsen:

Årets unga ledande kvinna

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015:

https://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/jamstalldhet/jamstalldhetsbarometer_2015.pdf

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.