PION Group rekryterar CFO för accelererad tillväxt

PION Group utser Christine Kjellvard till CFO.

Som annonserats i december 2022 har PION Group initierat rekrytering av en CFO för koncernen. Det arbetet har avslutats, då Christine Kjellvard anställts. Christine Kjellvard har lång erfarenhet från kompetensbranschen och har dessutom i olika roller framgångsrikt arbetat med affärs- och processutveckling.

”Jag är väldigt glad att kunna välkomna Christine till PION Group. Christine börjar hos oss 1 oktober och kommer att fokusera på att skapa förutsättningar för vidare tillväxt, bland annat genom affärs- och processutveckling, integrering av förvärv samt effektivisering och kostnadskontroll”, säger Mats Kullenberg, tillförordnad VD och koncernchef för PION Group.

Christine Kjellvard är 55 år gammal och har tidigare arbetat på bland annat Fujitsu, Assa Abloy, Telenor och SQS Group. SQS inlemmades under Christines tid som bolagets Nordic Financial Director för Sverige, Norge och Finland i den globala koncernen Expleo, som omsätter cirka 15 miljarder SEK i 30 länder.

”Jag ser fram emot en spännande resa på PION Group, där jag får tillfälle att skapa en miljö i en tillväxtorienterad organisation. En miljö som stödjer medarbetare, kunder och företaget i stort. Det innebär bland annat att kvalitativt ­vidareutveckla strukturer, system, rutiner och processer för att på ett effektivt sätt skapa förutsättningar för kommande tillväxt och som samtidigt adderar mervärde ur både ett internt och externt perspektiv. Vi önskar leverera högsta kvalitet till PION Groups kunder där framtiden ställer höga krav på ett stabilt strukturkapital som samverkar med vårt humankapital, dvs våra fantastiska medarbetare. Tillsammans skapar det effektiva resultat”, säger Christine Kjellvard

PION Group arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. PION Group omsätter drygt 2 miljarder SEK årligen, vilket gör gruppen till en av Sveriges största aktörer i kompetensbranschen. Kompetensbranschen omsätter enligt branschorganisationen Kompetensföretagen cirka 50 miljarder kronor årligen i Sverige. Drygt 200 000 individer processades genom branschens bolag under 2022, en ökning med 10% jämfört med 2021.