Bolagets Historia

Poolia har alltid varit specialiserat på kvalificerad personal. Vår styrka sitter i specialiseringen och vår höga kvalitet. Vi startade 1989 med att hyra ut och rekrytera kvalificerade ekonomer under varumärket Ekonompoolen. Alltså ekonomer till ekonomer. Sedan 1997 är vårt varumärke Poolia men grundkonceptet lever fortfarande. Att våra specialister på respektive fackområde hyr ut och rekryterar till sin specialitet. Vi är fullsortimentsleverantör på kvalificerade tjänster. Våra områden täcker allt från Ekonomi och Administration till Teknik och IT.

Detta är några av de viktigaste milstolparna i Poolias historia.

1989: Björn Örås grundar Ekonompoolen i Stockholm.

1992: Ny lagstiftning i Sverige som avreglerar personaluthyrning.

1996: Björn Örås blir ensam ägare. Företaget antar en ny strategi: att bli en fullsortimentsleverantör inom bemanningsbranschen.

1999: Poolia börsintroduceras, och blir först i Sverige med affärsområdet Juridik.

2000: Fyra nya affärsområden bildas: Bank & Finans, Pedagogik, Personal & Lön samt Läkemedel. Poolia blir Sveriges näst mest snabbväxande företag och Sveriges tredje största bemannings-företag. Start av verksamhet i Danmark och Finland.

2001: Förvärv av Competence Sköterskejouren och därmed start av Poolia Vård. Förvärv av A&Z och därmed start av verksamhet i Tyskland. Beslut om organisk etablering i Norge med start i Oslo. Bemanningsmarknaden viker och Poolias lönsamhet går ner.

2002: Ny strategi – fokus på kvalificerade tjänster under varumärket Poolia Professionals. Tjänsterna inom Lager & Industri läggs i ett separat dotterföretag vid namn Uniflex. Poolia Vård startar i Norge.

2004: Poolia vänder till vinst. Förvärv av brittiska Parker Bridge med verksamhet i London och Edinburgh. Uniflex delas ut till aktieägarna och börsnoteras.

2007: Poolia Vård och Poolia Doctor lanseras under eget varumärke, Dedicare

2009: En tuff marknad och nedgång i efterfrågan ställde höga krav på effektivisering och kostnadsmedvetenhet. Fortsatt tillväxt i dotter-bolaget Dedicare.

2010: Konjunkturen börjar vända och Poolia lanserar Poolia Quality, en kvalitetsstämpel som uttrycker vår ambitionsnivå att ständigt sträva efter ett mervärde och en trygghet för våra uppdragsgivare.

2011: Dedicare delas ut till aktieägarna och börsnoteras. Poolia etablerar sig i Norrland och öppnar kontor i Sundsvall och Umeå. Nytt affärsområde i Poolia Executive Search.

2013: Poolias strategi fokuseras på kärnverksamheten, uthyrning och rekrytering av kvalificerade tjänstemän. Fokus på försäljning och medarbetarutveckling.

2014: Året har präglats av omställning och en anpassning av verksamheten med fokus på försäljning och marknadsföring.

2015: Satsningen på lönsamhetsförbättringar, strategi- och organisationsutveckling samt försäljning börjar ge resultat. Förvärv av Joblink med verksamhet i Malmö.

2016: Rörelsemarginalen närmar sig bolagets långsiktiga målsättning.

2017: Poolia Sverige och Poolia Finland uppvisar en betydande lönsamhetsförbättring. Poolia Tyskland uppvisar fortsatt god tillväxt.

2018: Poolia och Uniflex fusioneras och tillhör nu samma koncern.

2020: Danir Resources AB förvärvar familjen Örås aktier i bolaget och blir därmed ny huvudägare. Lars Kry och Martin Hansson från Danir Resources tar plats i Poolia AB:s styrelse.

Poolia har gått igenom flera faser under företagets historia – snabb tillväxt under 1990-talet, avmattning under lågkonjunkturen, och sedan några år återigen god tillväxt. Under hela denna tid har vi aldrig förlorat vår starka företagskultur och våra grundläggande värderingar. Viljan att ta ansvar, med hjärta och lust, alla är unika och betydelsefulla. Våra värderingar håller vi fast vid i alla våra möten och relationer. Har du mött någon av oss på Poolia förstår du vad jag menar.

Björn Örås, grundare

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?