Om Koncernen

Pooliakoncernens affärsidé är;
Vi bidrar till våra kunders framgång genom engagerad och kvalificerad kompetens

Poolia har i mer än 30 år fokuserat på en sak: att tillsätta kvalificerad kompetens. Denna avgränsning är vår styrka, och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna bolag.

Pooliakoncernens erbjudande är uppdelat i fyra plattformar;

  • QRIOS, som erbjuder konsulttjänster och rekrytering inom IT, Life Science och Engineering. www.qrios.se
  • Poolia, som erbjuder Rekrytering och Bemanning inom Finance, Office och Light Tech samt Executive Search och Interim Management.
  • Uniflex, som erbjuder Rekrytering och Bemanning av personal inom industri- och logistiksektorn samt inom kundservice. www.uniflex.se/
  • Workspace Recruit, som är ett SaaS-verktyg som underlättar för företag och organisationer i deras hantering av sina egna rekryteringar. Arbetssättet är starkt automatiserat men kan även kombineras med kvalificerad rekryteringshjälp från Poolias egna rekryteringskonsulter. https://workspacerecruit.com/

Välkommen till oss!

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?