Kalendarium

Kommande rapporttillfällen och bolagsstämmor

Bokslutskommuniké 2021 22 februari 2022, kl 07:00
Delårsrapport januari-mars 2022 26 april 2022, kl 14:30
Årsstämma 2022 26 april 2022, kl 16:00
Delårsrapport januari-juni 2022 22 juli 2022, kl 07:00
Delårsrapport januari-september 2022 25 oktober 2022, kl 07:00

 

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?