Kalendarium

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – mars 2019 3 maj 2019
Årsstämma 2019 3 maj 2019
Delårsrapport januari – juni 2019 26 juli 2019
Delårsrapport januari – september 2019 23 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019 Februari 2020

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.