Nyckeltal

2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens intäkter 771,5 784,7 757,1 700,6 729,1
Rörelsemarginal % 1) 2,9 2,9 2,1 0,8 0,3
Vinstmarginal, % 2,7 2,6 2,9 0,8 0,3
Avkastning på eget kapital, % 15,4 14,9 21,3 0,2 -28,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 21,2 24,2  28,5 5,1 -23,1
Avkastning på totalt kapital, % 8,7 8,8 9,9 1,8 -8,0
Soliditet, % 34,9 33,2 32,4 33,8 27,3
Andel riskbärande kapital, % 33,2 33,2  32,4 33,8 27,3
Antal årsanställda, genomsnitt 1) 1 267 1 469 1 353 1 189 1 282
Intäkter per anställd, TSEK 1) 609 534  560 589 569
Resultat per aktie, SEK 0,77 0,68 0,89 0 -1,16

1) Avser kvarvarande verksamhet.

Alternativa nyckeltal

Poolia presenterar vissa alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) i sina ekonomiska rapporter som inte definieras enligt IFRS. Poolia anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till analytiker och investerare då de används av företagsledningen i den interna styrningen och uppföljningen. Eftersom alla företag inte beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Till varje ekonomisk rapport följer en bilaga för avstämning av alternativa nyckeltal. Se nedan länk för senaste rapportens bilaga, övriga finns under ekonomiska rapporter på hemsidan.

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.