Valberedning

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till:

  • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Val av och arvode till revisorer
  • Beslut om principer för utseende av valberedning
  • Ordförande vid årsstämman.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

  • Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
  • Petter Stillström, AB Tracticon
  • Fredrik Palmstierna, eget innehav

Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress: Poolia AB, Att: Valberedningen – Björn Örås, Box 207, 101 24 Stockholm.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.