Informations- och insiderpolicy

Poolias styrelse antog den 27 april 2021 följande policy för information till kapitalmarknaden.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?