Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Tidigare bolagsstämmor

 • Protokoll från extra bolagsstämma 26 juli 2018

  Ladda ner pdf
 • Kallelse extra bolagsstämma 26 juli 2018

  Ladda ner pdf
 • Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 26 juli 2018

  Ladda ner pdf
 • Valberedningens motiverade yttrande

  Ladda ner pdf
 • Fusionsplan 4 juni 2018

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2018: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2018: Kallelse

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2018: Valberedningens motiverade yttrande

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2018: Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2018: Förslag om vinstutdelning enligt 18 kap 3-4§ Aktiebolagslagen

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2018: Årsredovisningen 2017

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2018: Revisors yttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

  Ladda ner pdf
 • Styrelsens för Poolias AB (publ) förslag till beslut om nyemission

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 – Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning (13:6 aktiebolagslagen)

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 3 – Yttrande från Poolias revisor över styrelsens redogörelse

  Ladda ner pdf
 • Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till incitamentsprogram 2018/19

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.1 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.2 - Årsredovisning och revisionsberättelse för Poolia för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.3 - Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning (14:8 aktiebolagslagen)

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.4 - Yttrande från Poolias revisor över styrelsens redogörelse

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till överlåtelse av teckningsoptioner till anställda

  Ladda ner pdf
 • Information till aktieägarna i Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2017: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 (forts) - Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 – Årsredovisning och revisionsberättelse för Poolia för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 (forts) - Uniflex årsredovisning för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2016: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 (forts) - Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2016

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 (forts) - Uniflex årsredovisning för räkenskapsåret 2016

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2015: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 - Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2015

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 - Uniflex årsredovisning för räkenskapsåret 2015

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 3 - Revisorernas yttranden

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2014: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • Extra bolagsstämma 12 nov 2013: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • Extra bolagsstämma 23 aug 2013: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2013: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2012: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2011: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • Årsstämma 2010: Protokoll

  Ladda ner pdf

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.