Bolagsstämmor

2022

Extra bolagsstämma 2022-08-23

Årsstämma

2021

Extra bolagsstämma 2021-10-26

Årsstämma

2020

Extra bolagsstämma 2020-10-12


Årsstämma

2019

Årsstämma

2018

Extra bolagsstämma

 • Protokoll från extra bolagsstämma 26 juli 2018

  Ladda ner pdf
 • Kallelse extra bolagsstämma 26 juli 2018

  Ladda ner pdf
 • Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 26 juli 2018

  Ladda ner pdf
 • Valberedningens motiverade yttrande

  Ladda ner pdf
 • Fusionsplan 4 juni 2018

  Ladda ner pdf
 • Styrelsens för Poolias AB (publ) förslag till beslut om nyemission

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 – Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning (13:6 aktiebolagslagen)

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 3 – Yttrande från Poolias revisor över styrelsens redogörelse

  Ladda ner pdf
 • Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till incitamentsprogram 2018/19

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.1 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.2 - Årsredovisning och revisionsberättelse för Poolia för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.3 - Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning (14:8 aktiebolagslagen)

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.4 - Yttrande från Poolias revisor över styrelsens redogörelse

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till överlåtelse av teckningsoptioner till anställda

  Ladda ner pdf
 • Information till aktieägarna i Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

  Ladda ner pdf

 

Årsstämma

2017

Årsstämma

 • Årsstämma 2017: Protokoll

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 (forts) - Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 – Årsredovisning och revisionsberättelse för Poolia för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 (forts) - Uniflex årsredovisning för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf

2016

Årsstämma

2015

Årsstämma

2014

Årsstämma

2013

Årsstämma

2012

Årsstämma

2011

Årsstämma

2010

Årsstämma

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?