Att jobba som jurist och inom juridik

Juridikjobb ger dig möjligheten att hjälpa till att upprätthålla lag och ordning. Vanligtvis arbetar en jurist som specialist på, och rådgivare inom rättsvetenskapliga frågor för exempelvis myndigheter, företag, privatpersoner eller föreningar.

Att arbeta inom juridik

Jurister jobbar med att rådge olika instanser inom rättsvetenskapliga frågor och se till att lagen följs, oberoende vilken sektor man jobbar inom. Att tolka lagar, regler och avtal tillhör de vanligaste arbetsuppgifterna för en jurist. Att utreda, förhandla och granska juridiska dokument och att upprätta kontrakt och andra rättsliga handlingar tillhör juristens dagliga uppgifter.

Som jurist är det en fördel att ha gott omdöme, en analytisk förmåga och att vara noggrann. I slutändan kan juristens beslut kan ha stor påverkan för andra människor.

Är du utbildad jurist? Här hittar du lediga jobb inom juridik.

Att jobba som jurist och inom juridik

Exempel på olika juristjobb

  • Advokat
  • Domare
  • Åklagare
  • Miljöjurist
  • Bolagsjurist
  • Förvaltningsjurist
  • Affärsjurist

Som i många andra yrken finns det olika typer av tjänster inom juridik, till exempel varumärkesjurist, affärsjurist eller försäkringsjurist.

Utbildning för att bli jurist

För att bli jurist och jobba inom juridik behövs en juristutbildning från universitet eller högskola. Utbildningen är cirka 4,5 år och det finns möjlighet till olika påbyggnadsutbildningar.

Är du utbildad jurist? Här hittar du lediga jobb inom juridik.

Relaterade sidor

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?