Att jobba inom HR

HR eller Human Resources som förkortningen står för, är kort sammanfattat jobb med fokus på människor. Intresserar du dig för personalfrågor och företagskultur? Då borde ett jobb inom HR och personal passa dig.

Att arbeta inom HR

Tidigare hette det personalavdelning och personalchef men allt eftersom tiden har gått har ansvarsområdena utvecklats. Human Resources är ett samlingsbegrepp för vad som också kan kallas personalfrågor. HR har hand om allt från rekrytering och arbetsmiljö till pension. Det finns över 30 olika processer, både strategiska och operativa, som HR vanligtvis har hand om som tillsammans ska sammanfoga företag och personal. Läs gärna mer om hur vi arbetar med HR på bloggen.

Färdigutbildad? Här finns lediga jobb inom HR.

Vanliga yrken och titlar inom HR:

  • HR-administratör
  • HR-assistent
  • HR-generalist
  • HR-specialist
  • HR-chef

En HR-specialist kan fungera som ett stöd för organisationens arbetsgivarfrågor medan en HR-generalist arbetar med flera olika saker inom HR, som exempelvis arbetsrätt, kompetensutveckling, organisationsutveckling och rekrytering.

Att jobba inom HR

Utbildning för att jobba med HR och personal

Om du är intresserad av att jobb med HR behöver du en utbildning inom ämnet. Det finns både generella utbildningar på universitet och högskola, till exempel personalvetare, och mer specifika utbildningar på yrkeshögskolor.

Färdigutbildad? Här finns lediga jobb inom HR.

Relaterade sidor

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?