Att jobba som chef

Har du ett tryggt ledarskap och trivs med att ha ansvar? Som chef krävs det att du är mångsidig och trivs med att jobba tillsammans med olika typer av människor.

Att arbeta som chef

Chefsjobb kan vara väldigt varierande, allt ifrån att vara teamchef för några personer till att vara VD för ett multinationellt företag. Om du siktar mot en chefsposition så bör du ha ledaregenskaper och ett intresse för att vägleda människor och få andra att växa. Dina ledarskapsvärderingar är grunden till att lyckas som chef. Många drömmer om att bli chef men har kanske inte alltid för förståelse för det ansvar som kan vila på en chefsposition. En viktig förutsättning för att göra att ett bra chefsjobb är att veta vem du är.

Egenskaper som kan vara värdefulla om du vill bli en bra chef:

 • Lyhörd – lyssna på vad dina medarbetare berättar för dig – och visa att du bryr dig om det
 • Strukturerad – Ordning och reda underlättar både för dig själv och för dina medarbetare
 • Målmedveten – Det är ditt jobb att se till att arbetet går framåt på din arbetsplats. Att vara målmedveten är en förutsättning för gott chefsskap.

Att arbeta som chef

För- och nackdelar med att vara chef

Som chef måste man axla ett stort ansvar som kan vara både utmanande och tungt. Men det finnas många fördelar med att vara chef också.

 • Du får hjälpa människor att hitta sin drivkraft
 • Du får se andra utvecklas med din hjälp
 • Du får ett varierat jobb

Att vara chef kan innebära att man får en relativt stressig arbetsmiljö då det kan krävas att du behöver kunna skifta fokus ofta. Huruvida du påverkas negativt av denna stress beror på hur du är som person vilken ledarstil du har. Om du vet med dig att ledarskap och ansvar inte är något du är intresserad av eller trivs med så kommer chefsrollen med största sannolikhet inte att passa dig, då dina huvuduppgifter som chef är olika typer av ansvar.

Exempel på jobb med chefsbefattning:

 • Butikschef
 • Kontorschef
 • Regionschef
 • HR chef
 • IT chef
 • Platschef

Att jobba som VD

När man jobbar som VD har man inte bara personalansvar utan bär ansvar för större delen av bolaget. Det innebär också att man behöver föra kontinuerlig diskussion med styrelsen på företaget och se till att mätta många viljor. En bra VD behöver ha förståelse för bolaget som stort men även hjälpa sina medarbetare att nå sina mål. Som VD behöver du också kunna stötta de övriga cheferna på ditt företag så att de får stöd och råd i sitt arbete. En VD är kanske inte alltid synlig för alla på företaget, men finns med i flera sakfrågor på en mer strategisk nivå.

Om du siktar mot en chefsposition kan det vara en bra idé att studera positiva och negativa förebilder inom ledarskap. Utifrån de observationerna kan du skapa din egen ledarskapsprofil. Genom att ha en tydlig grund för ditt ledarskap och aktivt ha synat det kommer du enklare kunna tackla frågor och problem som dyker upp på vägen.

Som chef är din största tillgång din personal. Därför kommer du som chef förmodligen ha mycket att göra med Human Resources (HR) i ditt dagliga arbete.

Relaterade sidor

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?