Att arbeta inom bank och finans

Är du en välutbildad ekonom med erfarenhet från finansmarknaden? Är diskretion, pålitlighet och hög prestationsnivå ord som stämmer in bra på dig som medarbetare?

Bank- och finanssektionen tillhör de vanligaste arbetsplatserna i Sverige. Det kan vara företag som är verksamma inom exempelvis banker, lån eller inkasso. För att få en tjänst inom bank och finans krävs oftast en ekonomiutbildning samt att du är analytiskt lagd.

Att jobba på bank

Det krävs vanligtvis någon typ av högre utbildning för att kunna jobba inom finanssektorn, allra helst inom ekonomi. För att få de högre typerna av jobb krävs ofta även erfarenhet av finansmarknaden.

Exempel på yrken inom bank & finans

  • Bankrådgivare
  • Bankman
  • Finansanalytiker
  • Företagsrådgivare
  • Privatrådgivare

Poolia bank och finans

Arbetsuppgifter inom bank

Beroende på vilken typ av tjänst man har så varierar arbetsuppgifterna inom bank och finans. Det beror också på vilken typ av specialisering eller inriktning tjänsten har i kombination med vilken nivå man själv ligger på. På mindre bankkontor kan du som bankrådgivare möta både privat- och företagskunder, medan om du jobbar på ett större kontor kan ha hand om bara ett av dessa områden. Oavsett vilken storlek det är på kontoret du jobbar på kommer din tjänst att innebära en hel del kundkontakt innehållande service och rådgivning. Så det är en stor fördel om du tycker om att bygga långvariga kundrelationer och vara lösningsorienterad då en stor del av dagen består av att behovsanpassa lösningar åt kunderna inom bank och finans.

Poolia rekryterar och förmedlar konsultuppdrag till en mängd olika typer av jobb inom bank och finans. Från assistent- till specialist- och chefsnivå, till exempel treasury, backoffice, inkasso, rådgivning samt kredit- och försäkringshandläggning.

Här hittar du alla våra lediga jobb inom finansbranschen just nu.

Relaterade sidor

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?