Information gällande Coronaviruset

Nedan handlingsplan baseras på information om det aktuella läget i Sverige avseende Coronaviruset, informationen är samlad från UD samt Folkhälsomyndigheten samt Almegas arbetsgivarguide. Poolia följer löpande information från Folkhälsomyndigheten och Regeringen. Poolias anställda informeras löpande om gällande rekommendationer samt om Poolias hantering av läget med Coronaviruset.

Förebyggande åtgärder för smittspridning

För att förebygga och minimera risk för smittspridning i Poolias interna organisation samt för att minimera risk att kandidat eller annan extern besökare blir utsatt för eventuell smitta ska följande frågor ställas till kandidaten/ besökaren inför intervju/ inför besök på något av våra kontor;

– Har du varit i direkt fysisk kontakt med någon som besökt något av de länder som anses vara ett riskområde för smitta av Coronavirus alternativt varit i kontakt med någon som kan vara smittad av Coronavirus?
– Har du varit i kontakt med någon som visar symptom på Coronavirus? (symtom i luftvägar och/eller feber, hosta och förkylning)
– Uppvisar du själv några symptom på Coronavirus?

Vid misstänkt smitta bokas intervjun/ mötet till Skype istället för till ett fysiskt möte.
Det är i dagsläget inte heller nödvändigt att ta i hand med kandidater/ besökare i det fall man inte vill göra det.

Event med kunder/konsulter/ interna medarbetare avbokas i de fall då detta är nödvändigt att boka av. Inför varje planerat event görs en bedömning tillsammans med närmaste chef utifrån rådande förutsättningar som förmedlas från Poolia krisgrupp tillika ledningsgrupp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Information till kund och medarbetare

I dialog med kund anpassas rutiner för att de ska vara i enlighet med kunds rutiner. Dessa kan skilja sig åt beroende på kundens verksamhet och kundens affärskontakter med andra länder.

Poolia följer utvecklingen noggrant och anpassar beredskap och rutiner utifrån information från Folkhälsomyndigheten samt Regeringen.

I det fall faktiskt risk för Coronasmitta skulle uppkomma på något kundföretag eller internt, ska riskbedömning att genomföras för att ta fram åtgärdsplan beroende på det aktuella fallet.

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss!

Med vänliga hälsningar vi på Poolia!

 

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?