Rekrytering till offentlig sektor

Poolia har stor erfarenhet av personaluthyrning och rekrytering till offentlig sektor.

Vi har även genomfört andra uppdrag inom bemanning, samt uppdrag för search, personbedömningar och second opinion till statliga verk, myndigheter, landsting och kommuner. Eftersom det ställs höga krav på dokumenterad kvalitet och kompetens hos bemanningsföretag för offentlig sektor, är vi mycket stolta över de avtal i den offentliga sektorn som vi för närvarande har.