Specialister inom juridik

Poolia Juridik AB var först i Sverige med att arbeta specialiserat med rekrytering och uthyrning av jurister. Vi är ett självständigt bolag inom den börsnoterade Poolia-koncernen, med verksamhet i tre länder. Vår ambition är att skapa en långvarig relation till dig som kund genom att förse dig med strategiskt rätt kompetens och bistå i utvecklandet av din personal över tid.

Att vara föregångare i branschen har gett oss stor förståelse för våra kunders behov och ett brett nätverk av kandidater. Vi är jurister som rekryterar jurister och är dedikerade till uppfyllandet av våra kunders kompetensbehov.

Poolia Juridik har haft tid på sig att utveckla och förfina de processer och arbetsmetoder som leder till att vi sammanför rätt person med rätt organisation. Våra arbetsmetoder är ISO 9001 certifierade sedan februari 2012. Certifieringen innebär att vårt ledningssystem och våra processer är godkända enligt ISO-standarden och att oannonserad kvalitetsrevision på vårt arbetssätt sker kvartalsvis. Poolia Juridik har sedan certifieringen genomgått fem kvalitetsrevisioner, samtliga utan avvikelser.

Poolia Juridik har en hög miljömedvetenhet och är även miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att vi kan uppvisa en bra miljöprestanda genom våra arbetssätt och leverantörs- och produktval.

Vår framgång bygger på en tydlig specialisering och en ständig strävan efter högsta kvalitet.

Behöver du rekrytera eller hyra jurister? Varmt välkommen att kontakta Anna Lensmar-Friedman på tfn 073 – 944 51 27, alf@poolia.se