Våra värderingar

På Poolia arbetar vi utifrån våra värderingar, keen, lean, seen. De motiverar och leder oss och de innebär oändliga möjligheter.

Keen

Keen betyder för oss ”med hjärta och lust”, och det är viktigt eftersom Poolia i grunden är ett intraprenörsföretag*. Drivet att utvecklas och att utveckla Poolia finns hos varje anställd.

*intraprenörsföretag – intraprenör, att verka som en entreprenör inom ett företag, dvs. att drivas av en vilja att utveckla och förändra, förbättra men inom ramarna för företagets visioner och mål.

Lean

Lean innebär att vi arbetar smart. Vi strävar efter en platt organisation där alla olika roller ska arbeta närmare varandra i alla led inom de olika affärsområdena och där vi har ett tydligt kundansvar. 
Att arbeta smart och med ständig förbättring är en förutsättning för att klara av den hårda konkurrens som finns i vår bransch.

Seen

Seen ”du är betydelsefull”. Det är självklart på Poolia att alla är betydelsefulla, kunder, kandidater, innepersonal och inte minst våra konsulter.